Title
Vận hành an toàn
货币 储存 比特幣

{{data.exchange[0].name}}

 • Giá hiện tại{{data.exchange[0].price}}
 • Chênh lệch{{data.exchange[0].spread | number : 2}}
 • Biên độ{{data.exchange[0].amplitude*100 | number : 2}} %

{{data.exchange[1].name}}

 • Giá hiện tại{{data.exchange[1].price}}
 • Chênh lệch{{data.exchange[1].spread | number : 2}}
 • Biên độ{{data.exchange[1].amplitude*100 | number : 2}} %

{{data.exchange[2].name}}

 • Giá hiện tại{{data.exchange[2].price}}
 • Chênh lệch{{data.exchange[2].spread | number : 2}}
 • Biên độ{{data.exchange[2].amplitude *100| number : 2}} %

{{data.exchange[3].name}}

 • Giá hiện tại{{data.exchange[3].price}}
 • Chênh lệch{{data.exchange[3].spread | number : 2}}
 • Biên độ{{data.exchange[3].amplitude*100 | number : 2}} %
存储

{{data.stock[0].name}}

 • Giá hiện tại{{data.stock[0].price}}
 • Chênh lệch{{data.stock[0].spread | number : 2 }}
 • Biên độ{{data.stock[0].amplitude*100 | number : 2 }} %

{{data.stock[1].name}}

 • Giá hiện tại{{data.stock[1].price}}
 • Chênh lệch{{data.stock[1].spread | number : 2 }}
 • Biên độ{{data.stock[1].amplitude*100 | number : 2 }} %

{{data.stock[2].name}}

 • Giá hiện tại{{data.stock[2].price}}
 • Chênh lệch{{data.stock[2].spread | number : 2 }}
 • Biên độ{{data.stock[2].amplitude*100 | number : 2 }} %

{{data.stock[3].name}}

 • Giá hiện tại{{data.stock[3].price}}
 • Chênh lệch{{data.stock[3].spread | number : 2 }}
 • Biên độ{{data.stock[3].amplitude*100 | number : 2 }} %

{{data.metal[0].name}}

 • Giá hiện tại{{data.metal[0].price}}
 • Chênh lệch{{data.metal[0].spread | number : 2}}
 • Biên độ{{data.metal[0].amplitude*100 | number : 2}} %

{{data.metal[1].name}}

 • Giá hiện tại{{data.metal[1].price}}
 • Chênh lệch{{data.metal[1].spread | number : 2}}
 • Biên độ{{data.metal[1].amplitude*100 | number : 2}} %

{{data.metal[2].name}}

 • Giá hiện tại{{data.metal[2].price}}
 • Chênh lệch{{data.metal[2].spread | number : 2}}
 • Biên độ{{data.metal[2].amplitude*100 |number :2}} %

{{data.metal[3].name}}

 • Giá hiện tại{{data.metal[3].price}}
 • Chênh lệch{{data.metal[3].spread|number :2}}
 • Biên độ{{data.metal[3].amplitude*100 |number:2}} %
货币

{{data.commodity[0].name}}

 • Giá hiện tại{{data.commodity[0].price}}
 • Chênh lệch{{data.commodity[0].spread |number :2}}
 • Biên độ{{data.commodity[0].amplitude*100 | number:2}} %

{{data.commodity[1].name}}

 • Giá hiện tại{{data.commodity[1].price}}
 • Chênh lệch{{data.commodity[1].spread |number :2}}
 • Biên độ{{data.commodity[1].amplitude*100 | number:2}} %

{{data.commodity[2].name}}

 • Giá hiện tại{{data.commodity[2].price}}
 • Chênh lệch{{data.commodity[2].spread |number :2}}
 • Biên độ{{data.commodity[2].amplitude*100 | number:2}} %

{{data.commodity[3].name}}

 • Giá hiện tại{{data.commodity[3].price}}
 • Chênh lệch{{data.commodity[3].spread |number :2}}
 • Biên độ{{data.commodity[3].amplitude*100 | number:2}} %
比特幣

{{data.idealMoney[0].name}}

 • Giá hiện tại{{data.idealMoney[0].price}}
 • Chênh lệch{{data.idealMoney[0].spread |number :2}}
 • Biên độ{{data.idealMoney[0].amplitude*100 | number:2}} %

{{data.idealMoney[1].name}}

 • Giá hiện tại{{data.idealMoney[1].price}}
 • Chênh lệch{{data.idealMoney[1].spread |number :2}}
 • Biên độ{{data.idealMoney[1].amplitude*100 | number:2}} %

{{data.idealMoney[2].name}}

 • Giá hiện tại{{data.idealMoney[2].price}}
 • Chênh lệch{{data.idealMoney[2].spread |number :2}}
 • Biên độ{{data.idealMoney[2].amplitude*100 | number:2}} %

{{data.idealMoney[3].name}}

 • Giá hiện tại{{data.idealMoney[3].price}}
 • Chênh lệch{{data.idealMoney[3].spread |number :2}}
 • Biên độ{{data.idealMoney[3].amplitude*100 | number:2}} %

Báo giá toàn cầu cho thấy tình hình giao dịch thực tế của sản phẩm

 • Tín hiệu công khai trực quan nhắc nhở bảy sản phẩm chính có khối lượng mở cao nhất của chục nghìn khách hàng, Có bảng báo cập nhật giá thực tế của 40 loại ngoại tệ và hỗ trợ chênh lệch cho những giao dịch thành công, kết hợp với dịch vụ phí thủ tục hoa hồng hoàn toàn miễn phí, đầu tư tốt hơn
* Cập nhật bảng báo giá mới nhất của sàn giao dịch CFD {{priceUpdatedDate | date : 'yyyy.MM.dd HH:mm'}}
Giao dịch gì ở CF GROUP
 • Ngoại hối

  Chênh lệch có thể từ 0.1 pip

  Số lot giao dịch thấp nhất bắt đầu từ 0.01 lot

  Tiền bảo đảm ban đầu thấp đến 2 USD

  Đòn bẩy đạt 500:1

  Nhiểu hơn >
 • Chỉ số

  Giao dịch 9 chỉ số thị trường toàn cầu

  Bao gồm các chỉ số đang hot trên thị trường như: China 300, Hang Seng (HK50), Nikkei (JPN225), Dow Jones (DJ30)

  Số lot giao dịch bắt đầu từ 0.01 lot

  Nhiểu hơn >
 • Sản phẩm

  Giao dịch sản phẩm kim loại quý và năng lượng

  Giao dịch 24 giờ cả ngày

  Số lot giao dịch thấp nhất bắt đầu từ 0.01 lot

  Nhiểu hơn >