Mở tài khoản demo
Tặng ngay $10000 trải nghiệm giao dịch
Mở tài khoản thật
Vận hành an toàn
 • {{item.name}}
Báo giá toàn cầu
Theo dõi tình hình giao dịch tức thời
Tín hiệu CF thể hiện 7 sản phẩm được mở vị thế nhiều nhất theo thời gian thực, cập nhật báo giá tức thời của 40 loại sản phẩm và chênh lệch của các giao dịch thành công.
Cập nhật báo giá tức thời
 • {{exchangeData[0].name}}
  {{ exchangeData[0].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{exchangeData[0].bid }}
  Biên độ {{exchangeData[0].amplitude | percent }}
  {{exchangeData[1].name}}
  {{ exchangeData[1].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{exchangeData[1].bid }}
  Biên độ{{exchangeData[1].amplitude | percent }}
 • {{exchangeData[2].name}}
  {{ exchangeData[2].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{exchangeData[2].bid }}
  Biên độ{{exchangeData[2].amplitude | percent }}
  {{exchangeData[3].name}}
  {{ exchangeData[3].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{exchangeData[3].bid }}
  Biên độ{{exchangeData[3].amplitude | percent }}
 • {{stockData[0].name}}
  {{ stockData[0].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{stockData[0].bid }}
  Biên độ {{stockData[0].amplitude | percent }}
  {{stockData[1].name}}
  {{ stockData[1].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{stockData[1].bid }}
  Biên độ{{stockData[1].amplitude | percent }}
 • {{stockData[2].name}}
  {{ stockData[2].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{stockData[2].bid }}
  Biên độ{{stockData[2].amplitude | percent }}
  {{stockData[3].name}}
  {{ stockData[3].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{stockData[3].bid }}
  Biên độ{{stockData[3].amplitude | percent }}
 • {{metalData[0].name}}
  {{ metalData[0].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{metalData[0].bid }}
  Biên độ {{metalData[0].amplitude | percent }}
  {{metalData[1].name}}
  {{ metalData[1].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{metalData[1].bid }}
  Biên độ{{metalData[1].amplitude | percent }}
 • {{metalData[2].name}}
  {{ metalData[2].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{metalData[2].bid }}
  Biên độ{{metalData[2].amplitude | percent }}
  {{metalData[3].name}}
  {{ metalData[3].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{metalData[3].bid }}
  Biên độ{{metalData[3].amplitude | percent }}
 • {{commodityData[0].name}}
  {{ commodityData[0].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{commodityData[0].bid }}
  Biên độ {{commodityData[0].amplitude | percent }}
  {{commodityData[1].name}}
  {{ commodityData[1].price}}
  Giá hiện tại
  Chênh lệch {{commodityData[1].bid }}
  Biên độ{{commodityData[1].amplitude | percent }}
Giao dịch gì ở CF GROUP
 • Ngoại hối
  Chênh lệch có thể từ 0.1 pip
  Số lot giao dịch tối thiểu từ 0.01 lot
  Ký quỹ ban đầu thấp nhất từ 2 USD
  Đòn bẩy đạt 500:1
 • Chỉ số
  Cung cấp dịch vụ giao dịch chỉ số chứng khoán hot nhất, bao gồm các cổ phiếu của công ty quốc tế lớn nhất trên thế giới.
 • Hàng hóa
  Giao dịch kim loại quý và năng lượng
  Giao dịch 24/7
  Số lot giao dịch thấp nhất từ 0.01 lot