>
>

Báo giá theo thời gian thực Thiết lập tín hiệu nhắc nhở, theo dõi những sản phẩm hot được mở vị thế nhiều nhất

 • Chỉ số chứng khoán
 • Ngoại hối
 • Kim loại quý
 • Hàng hóa
 • Tất cả sản phẩm
Chỉ số chứng khoán Tín hiệu CF* 7 sản phẩm được khách hàng mở vị thế nhiều nhất theo thống kê của sàn giao dịch CF Group Giá bán ra Giá mua vào Chênh lệch Lên xuống Biên độ Cao nhất Thấp nhất Mở phiên Đóng phiên
 • {{row.symbol}} {{row.bid}} {{row.ask}} {{row.spread | setDecimal: 1}} {{row.change}} {{row.amplitude*100 | setDecimal: 2}}% {{row.high}} {{row.low}} {{row.start}} {{row.preclose}}
Ngoại hối Tín hiệu CF* 7 sản phẩm được khách hàng mở vị thế nhiều nhất theo thống kê của sàn giao dịch CF Group Giá bán ra Giá mua vào Chênh lệch Lên xuống Biên độ Cao nhất Thấp nhất Mở phiên Đóng phiên
 • {{row.symbol}} {{row.bid}} {{row.ask}} {{row.spread | setDecimal: 1}} {{row.change}} {{row.amplitude*100 | setDecimal: 2}}% {{row.high}} {{row.low}} {{row.start}} {{row.preclose}}
Kim loại quý Tín hiệu CF* 7 sản phẩm được khách hàng mở vị thế nhiều nhất theo thống kê của sàn giao dịch CF Group Giá bán ra Giá mua vào Chênh lệch Lên xuống Biên độ Cao nhất Thấp nhất Mở phiên Đóng phiên
 • {{row.symbol}} {{row.bid}} {{row.ask}} {{row.spread | setDecimal: 1}} {{row.change}} {{row.amplitude*100 | setDecimal: 2}}% {{row.high}} {{row.low}} {{row.start}} {{row.preclose}}
Hàng hóa Tín hiệu CF* 7 sản phẩm được khách hàng mở vị thế nhiều nhất theo thống kê của sàn giao dịch CF Group Giá bán ra Giá mua vào Chênh lệch Lên xuống Biên độ Cao nhất Thấp nhất Mở phiên Đóng phiên
 • {{row.symbol}} {{row.bid}} {{row.ask}} {{row.spread | setDecimal: 1}} {{row.change}} {{row.amplitude*100 | setDecimal: 2}}% {{row.high}} {{row.low}} {{row.start}} {{row.preclose}}
 • *7 sản phẩm được khách hàng mở vị thế nhiều nhất theo thống kê của sàn giao dịch CF Group
 • Thời gian cập nhật mới nhất:{{ updatedDate | date:'yyyy.MM.dd'}}{{ updatedDate | date:'HH:mm'}}
 • *Tất cả báo giá trên đây đều do CF Group cung cấp